Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 november 2022

  Slutdatum: 6 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-21018 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 13 oktober 2022 – 27 oktober 2022

Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finns på företagets balansräkning. Centrala moment som behandlas i kursen är

 • principer för hur finansiella tillgångar ska värderas
 • hur kostnaden för ett företags olika kapitalkällor (skulder och lån) bör beräknas samt hur företagets kapitalkostnad kan identifieras med utgångspunkt från kapitalkällornas storlek
 • efter vilka principer och normer som ett företag ska genomföra reala investeringar i sin verksamhet 
 • på vilket sätt företaget ska finansiera sin verksamhet.

I kursen kommer också olika metoder att studeras som möjliggör att en akties korrekta pris kan beräknas. Förekomst och huvudprinciper vid värdering av derivatprodukter, främst optioner, kommer också att behandlas.

Kursen utgör tillsammans med Organisation II. Organisationen och omvärlden, Grundkurs i marknadsföring 2 samt Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys andra terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Studieadministrationen vid Campus Gotland

E-post: studentservice-cg@uu.se