Freds- och konfliktkunskap A II 2020/2021 (15 hp)

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-70512 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisning bygger på självstudier och korrespondens med läraren, huvudsakligen via Studentportalen. För att delta i undervisningen krävs datorutrustning med nätuppkoppling. Inga gemensamma kursträffar förekommer. Undervisningsspråket är engelska, men inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Denna kurs fokuserar på olika säkerhetsbegrepp, som t ex militära och icke-militära säkerhetshot. Stor vikt läggs vid olika teoretiska perspektiv och hur de kan förklara aktörers säkerhetspolicy. För att träna förmågan att analysera konfliktutvecklingen inom en region, ett land eller mellan två länder, avslutas kursen med att du skriver en scenarioanalys baserad på de teorier och begrepp som diskuterats under Freds- och konfliktvetenskap AI och All.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau

E-post: chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79