Freds- och konfliktkunskap A II, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-70512 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisning bygger på självstudier och korrespondens med läraren, huvudsakligen via lärplattform. För att delta i undervisningen krävs datorutrustning med nätuppkoppling. Inga gemensamma kursträffar förekommer. Undervisningsspråket är engelska, men inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 27 december 2021 – 6 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Kursen är fristående och kan tillsammans med AI motsvara Freds- och konfliktkunskap A (2FK009). Det är möjligt att läsa AII utan att först ha läst AI.

Om kursen

Denna kurs fokuserar på olika säkerhetsbegrepp, som t ex militära och icke-militära säkerhetshot. Stor vikt läggs vid olika teoretiska perspektiv och hur de kan förklara aktörers säkerhetspolicy. För att träna förmågan att analysera konfliktutvecklingen inom en region, ett land eller mellan två länder, avslutas kursen med att du skriver en scenarioanalys baserad på de teorier och begrepp som diskuterats under Freds- och konfliktvetenskap AI och All.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau

E-post: chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79