Krig och utveckling 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 30 september 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-20505 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Studerande antagna till Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier, Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord, Politices masterprogrammet eller Masterprogrammet i samhällsvetenskap har företräde till kursen.

Om kursen

Denna kurs fokuserar på relationen mellan väpnad konflikt och socioekonomisk utveckling, och den roll som till exempel nationers kapacitet spelar i denna länk. Kursen kommer ha ett starkt fokus på empirisk dokumentation, men också använda teoretiska argument för att förklara empiriska mönster. Kursen kommer beakta effekten av utveckling på konflikt, liksom effekten av konflikt på utveckling med avseende på ekonomisk tillväxt, folkhälsa, flyktingströmmar och skillnader i hälsa mellan könen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå)

E-post: chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49