Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 29 mars 2021

Slutdatum: 3 maj 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-70511 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa förståelsen kring orsaker, dynamik, strategier, taktik, och resultat av fredliga och folkliga uppror (strategiskt ickevåld). Fokus ligger på storskaliga kampanjer mot regimer, i syfte att nå regimförändring, förändring av territorium, eller utländsk ockupation. Nyckelbegrepp som diskuteras under kursen är mobilisering, "politisk jiu-jitsu", repression och radikala flanker.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå)

E-post: chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49