Förhandling och medling i praktiken 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 8 december 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-20515 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på nyckelbegrepp och verktyg inom förhandling och medling genom såväl forskningslitteraturen som praktik. Betoningen ligger på hur förhandlingar bedrivs effektivt och hur överenskommelser nås och vilka vanliga hinder och utmaningar som kan uppstå. Medling tas också upp, som en form av tredjeparts-intervenering, som ibland kan hjälpa till att få igång förhandlingar och uppnå framgång. Studenterna lär sig förhandlingskoncept och förhandlingspraktik i övningar och simuleringar. Dessa äger rum i inramningar som spänner från det mellanmänskliga och lokala till det globala.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau

E-post: chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79