Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 1 oktober 2020

Slutdatum: 3 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-20501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Hur uppfattar och reagerar lokala aktörer (till exempel eliter, lokala samhällen eller före detta kombattanter) på internationella interventioner för att bygga fred? Syftet med kursen är att ge ett alternativt perspektiv på dagens freds- och statsbyggande insatser, där lokala aktörers erfarenheter och beteende står i fokus. Följande frågor berörs: Varför är det så svårt att bygga fungerande stater i krigsdrabbade samhällen? Hur styr lokala eliter utan institutioner?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå)

E-post: chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49