Aktuella perspektiv på mat och samhälle: kultur, migration och hälsa 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Distans

Startdatum: 29 mars 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-75003 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är webbaserad med två dagar fysiska träffar på campus. Undervisningen kan omfatta inspelade föreläsningar, seminarier och nätbaserade diskussionsforum. Examinationsformerna kan utgöras av hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig examination.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Den här kursen behandlar kopplingen mellan mat och samhälle med särskilt fokus på kultur, migration och hälsa. Relationen mellan mat och sjukdom är mycket relevant och viktig i vår samtid, särskilt då mat är ett hett debatterat ämne på den offentliga agendan. Migration och dess effekter på livsmedelsval och matvanor kommer att utgöra en stor del av kursen. Du kommer även få en översikt över de samhälleliga konsekvenserna av livsmedel, matbeteenden och matmönster och hur de interagerar med kulturen. Du kommer också att få en förståelse för dynamiken i beslutsfattande kring livsmedel på olika nivåer samt kulturens, migrationens och matmiljöns inverkan på hälsan genom en folkhälsovetenskaplig, humanistisk och samhällsvetenskaplig lins.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Helena Elmståhl

E-post: helena.elmstahl@ikv.uu.se

Telefon: 018-471 22 07