Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 5 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-25016 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Dietistexamen, legitimerad dietist, filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter som hjälper dig att tolka, granska och genomföra koststudier. Olika varianter av försöksdesign och upplägg av kostinterventioner behandlas. Riktlinjer och rutiner för evidensbaserade kostrekommendationer, evidensbaserade beslut vid kostbehandling och hälsopåståenden för livsmedel fördjupas och diskuteras. Nutritionsepidemiologi med tillhörande statistik behandlas och etikprövning i samband med koststudier övas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA