Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 25 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-75009 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är webbaserad med två dagar fysiska träffar på Campus. Undervisningen kan omfatta inspelade föreläsningar, seminarier och nätbaserade diskussionsforum. Examinationsformerna kan utgöras av hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig examination.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen kring mat och ätande under barn- och ungdomsåren. Mat och ätande på de olika arenor där barn befinner sig under uppväxtåren, inklusive hem, förskola och skola, behandlas. Aktuella ämnen kring barns ätande, exempelvis övervikt, tas upp både ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Helena Elmståhl helena.elmstahl@ikv.uu.se

Telefon: 018-471 22 07

Fax: 018-471 22 61