Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 28 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-75009 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är webbaserad med två dagar fysiska träffar på Campus. Undervisningen kan omfatta inspelade föreläsningar, seminarier och nätbaserade diskussionsforum. Examinationsformerna kan utgöras av hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig examination.

  Antal obligatoriska träffar: 2

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen kring mat och ätande under barn- och ungdomsåren. Mat och ätande på de olika arenor där barn befinner sig under uppväxtåren, inklusive hem, förskola och skola, behandlas. Aktuella ämnen kring barns ätande, exempelvis övervikt, tas upp både ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Helena Elmståhl

E-post: helena.elmstahl@ikv.uu.se

Telefon: 018-471 22 07