Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 15 februari 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-75003 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kostvetenskap A: Nutrition (30 hp) och Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap (30 hp), eller Kostvetenskap A (30 hp), Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap (15 hp) och Kostvetenskap B: Dietetikens grunder (15 hp).

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar centrala ämnen och teoretiska begrepp för att förstå och förklara människors mat och ätande, med särskilt fokus på sociologiska perspektiv. Exempel på klassiska samhällsvetenskapliga frågeställningar som belyses genom att studera och analysera mat och ätande är människors olika livsvillkor och identitetsuttryck, välfärdsstatens organisering, arbetsdelning i hemmet och på arbetsmarknaden, hälsa och det globala konsumtionssamhället.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Karin Hellstadius

E-post: ikv@ikv.uu.se