Grundläggande utbildning för VFU-handledare, 3 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 12 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-25010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platserna fördelas lika mellan tre grupper: sökande med psykologexamen, sökande med socionomexamen och sökande med dietistexamen. Vid behov görs rangordning inom grupperna baserat på antal högskolepoäng totalt.

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och undervisningen bygger på interaktion mellan lärare och student samt mellan studenter. Tre-fyra obligatoriska digitala träffar ingår.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

Behörighet: Dietist-, psykolog- eller socionomexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 5000 kr

Studieavgift, totalt: 5000 kr

Anmärkning: Kursen vänder sig till aktiva socionomer, psykologer eller dietister hos någon av Uppsala universitets samarbetspartners, som ska handleda Uppsala universitets socionom-, psykolog- eller dietiststudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen inom socionom- , psykolog- eller dietistprogrammen.

Om kursen

Kursen vänder sig till dietister, psykologer och socionomer som i sin yrkesutövning tar emot studenter vid deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En handledare är av central betydelse för studentens utveckling av och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper och denna kurs behandlar handledningens pedagogiska roll. Kursen ger konkreta verktyg för hur man som VFU-handledare skapar en bra lärmiljö och arbetar med konstruktiv länkning utifrån de kursmål studenten ska uppfylla. Områden som inkluderas är kritisk reflektion, återkoppling på samtal och professionellt bemötande, etik, bedömning och interprofessionellt lärande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Agneta Andersson

E-post: agneta.andersson@ikv.uu.se

Telefon: 018-471 34 42