Marknadsrätt och marknadsstrategier 2020/2021 (15 hp)

HT20, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-21504 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är till största delen webbaserad men innehåller campusinslag. Föreläsning vid kursintroduktionen, introduktionen till projektarbetet, och redovisningen av projektarbetet (tre tillfällen) sker på campus och närvaro är obligatoriskt. Föreläsningar och seminarier är i övrigt webbaserade.
Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Där finns all information rörande kursen och webben används för genomförande av flertalet av kursens olika aktiviteter. Vissa webbaserade föreläsningar och alla webbaserade seminarier sker i realtid. Kursen bygger i övrigt på självstudier och gruppvisa projektarbeten. Tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon behövs för att följa kursen.

Antal obligatoriska träffar för distans: 3

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-71504 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är till största delen webbaserad men innehåller campusinslag. Föreläsning vid kursintroduktionen, introduktionen till projektarbetet, och redovisningen av projektarbetet (tre tillfällen) sker på campus och närvaro är obligatoriskt. Föreläsningar och seminarier är i övrigt webbaserade.
Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Där finns all information rörande kursen och webben används för genomförande av flertalet av kursens olika aktiviteter. Vissa webbaserade föreläsningar och alla webbaserade seminarier sker i realtid. Kursen bygger i övrigt på självstudier och gruppvisa projektarbeten. Tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon behövs för att följa kursen.

Antal obligatoriska träffar för distans: 3

Behörighet: Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen är till största delen webbaserad men innehåller campusinslag. Föreläsning vid kursintroduktionen, introduktionen till projektarbetet, och redovisningen av projektarbetet (3 tillfällen) sker på campus och närvaro är obligatoriskt. Föreläsningar och seminarier är i övrigt webbaserade.
 
Under kursen kommer du att ingående studera de problem och frågeställningar som kan bli aktuella i samband med kommersiell verksamhet. Kursen utgår från det enskilda företagets perspektiv och dess möjligheter på en marknad. Perspektivet är också det handelsrättsliga där kunskapen om de rättsliga reglerna och andra relevanta förutsättningar främst syftar till att ge nödvändigt underlag för välgrundade affärsbeslut. Vidare är utgångspunkten att sådana affärsbeslut förutsätter tillräckliga kunskaper om både ändamålsenliga metoder och aktuella rättsregler. Det kan gälla till exempel marknadsföring, konkurrens, korruption, immateriella tillgångar, socialt ansvar och förhållandet mellan det offentliga och näringslivet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10