Textilvetenskap C 2019/2020 (30 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51722 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Textilvetenskap B eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen är avsedd för kulturvetare, museitjänstemän med flera; grupper vars fokus är textilt hantverk och textilhistoria. Kursen går på halvfart över två terminer och innehåller examensarbete för kandidatexamen.

Om kursen

På C-kursen i textilvetenskap fördjupar du din förmåga att metodiskt analysera bevarade föremål, avbildningar av och texter om textilier, och att uttrycka dina slutsatser muntligt och i vetenskaplig text. Kursens innehåll och mål är viktigt och användbart för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn.

Kursen går på halvfart över två terminer; du studerar alltså 50 % av din tid under denna kurs. Undervisningen är som regel förlagd till en eller två dagar varannan vecka.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål. Undervisningen består av såväl textilhistoriska föreläsningar som litteraturseminarier. Den undervisning i undersökningsmetod som ingår är en viktig grund i den uppsats som skrivs inom kursen samt för den som vill läsa magisterprogrammet i textilvetenskap.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34