Journalistik, globala medier och samhälle, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2023

  Slutdatum: 5 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-26316 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B eller motsvarande eller antagning till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot digitala medier och samhälle.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Delkursen ger kunskap och verktyg för att analysera samtida struktur och förhållanden i det globala mediesamhället, samt för att självständigt och kritiskt vetenskapligt analysera journalistiken, dess roll i samhället och dess uttrycksformer. Kursen introducerar också bild och bildanalys.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70