Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 29 september 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-26302 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 22 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen introducerar teorier och perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationstekniker har i samtida mediatiserade samhällen. Nyckelbegrepp och debatter om mediatisering, sociala medier och digitala informationstekniker introduceras. Kursen fokuserar särskilt på medier och kulturers ömsesidighet och diskuterar ekonomiska, politiska och kulturella aspekter av det samhälle som växer fram i kölvattnet av ett medie- och kommunikationslandskap i förändring.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Johan Lindell

E-post: johan.lindell@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 35