Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 7 december 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-26327 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 29 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Denna kurs behandlar kommunikationsprocesser i förhållande till organisering. Den ger en historisk översyn på hur förståelse och tolkningar av kommunikation, organisationer och organisering har utvecklats från tidigt 1900-tal fram till idag och presenterar klassiska, moderna och postmoderna perspektiv. Kursen behandlar även senare teoribildning via konceptualiseringar så som mening, organisationskultur, ledarskap och förändring.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70