Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 4 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-22040 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Idéer om planering har alltid spridit sig över de nationella gränserna, även om de ofta har formats som en reaktion på problem i specifika geografiska och samhälleliga kontexter. I och med samhällets internationalisering har dock spridningen av planeringsidéer och -praktiker accelererat, något som man i planeringen måste förhålla sig till. Kursen ger en inblick i relationen mellan planeringens olika offentliga, icke-offentliga och internationella aktörer, liksom hur planerare hanterar frågor, konflikter och möjligheter på flera rumsliga nivåer och genom olika internationella influenser. Fokus ligger på såväl begreppsliga diskussioner som planeringens praktiska och fysiska uttryck i Sverige och internationellt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18