Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2023

  Slutdatum: 5 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-22018 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Samhällsplaneringen är ett verktyg för att skapa förutsättningar för individens välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Hur samhällsplaneringen utformas påverkas dock av makt, politik och ideologi, varigenom olika intressen ofta ställs mot varandra. Kursen fokuserar på denna påverkan i relation till två aktuella processer som i hög grad handlar om resurser och resursfördelning: klimatförändring och samhällets polarisering (till exempel ekonomiska klyftor, klyftan mellan stad och landsbygd, samt segregation).

Särskild vikt läggs vid samhällsplaneringens förändrade målsättningar och hur dessa tolkas och hanteras av olika grupper i samhället - lokalt, nationellt och internationellt. Kursen ställer frågan vad vi kan lära oss om planeringens politiska och ideologiska dimension genom de utmaningar som klimatförändring och polarisering innebär.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studieadministration och studievägledning

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35