Globala processer och lokala världar 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 4 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-22018 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Många samhällsanalyser bygger på att vi lever i en alltmer globaliserad värld, men vad innebär detta? Olika platser, grupper och individer har olika förutsättningar för att ta del av globaliseringens effekter, vissa platser och grupper av individer involveras mer än andra och påverkas på olika vis. Syftet med kursen är att analysera och diskutera globaliseringsprocesser vad gäller till exempel försörjningsmöjligheter, boende, migration, utbildning och hälsa. Detta görs med utgångspunkt i skilda geografiska nivåer. Vi behandlar regionala och lokala utfall liksom internationella och nationella beroendeförhållanden och hur de är kopplade till varandra.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18