Globala processer och lokala världar, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2023

  Slutdatum: 5 december 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-22048 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Många samhällsanalyser bygger på att vi lever i en alltmer globaliserad värld, men vad innebär detta? Olika platser, grupper och individer har olika förutsättningar för att ta del av globaliseringens effekter, vissa platser och grupper av individer involveras mer än andra och påverkas på olika vis. Syftet med kursen är att analysera och diskutera globaliseringsprocesser med fokus på till exempel försörjningsmöjligheter, boende, migration, utbildning och hälsa. Detta görs med utgångspunkt i skilda geografiska nivåer. Vi behandlar regionala och lokala utfall liksom internationella och nationella beroendeförhållanden och hur de är kopplade till varandra.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studieadministration och studievägledning

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35