Städerna och det urbana i en globaliserad värld, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 15 februari 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-72000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Städer och regioner är i ständig förändring. Näringsliv och sociala, kulturella, teknologiska och politiska förhållanden omvandlas i rask takt i det moderna samhället. De dynamiska och expansiva städerna har blivit fixpunkter för dessa transformeringar.

Förändringarna och konsekvenserna av olika utvecklingsförlopp kan studeras på såväl lokal som global nivå. Nya stadslandskap växer fram och formas av differenser i inkomst, etnicitet, genusrelationer, utbildning och yrkessammansättning. Nya livsstilar och kulturella preferenser omformar och formas av platsers olika karaktärer. I kursen beskrivs, analyseras och diskuteras karaktären och resultaten av dessa processer liksom nya sätt att begreppsliga den urbana geografin. Det finns i yrken både inom offentlig och privat sektor ett växande behov av denna typ av kunskap.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studieadministration och studievägledning

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35