Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 3 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-22509 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 22 augusti 2022

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 23 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-72509 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Minst 15 hp från Nationalekonomi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presenterar olika mått som används för att mäta utvecklingen, samt en diskussion om ekonomisk tillväxt kontra utveckling. Sedan analyseras olika tillväxtteorier följd av en diskussion om statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt.

Resten av kursen försöker behandla frågor som följande: Vad menas med fattigdom och hur mäts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstakten ett allvarligt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna varit i dessa länder de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna? Ska dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, hur påverkas utvecklingsländerna?

Diskussionerna omfattar också diverse ekonomisk politik som kan främja utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från U-länder i Asien, Afrika och Latinamerika för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5108

E-post: info@nek.uu.se

Studentadministration

E-post: studentadmin@nek.uu.se

Telefon: 018-471 51 08