Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 4 november 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-23541 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Sverige har antagit en rad strategier och politiska mål för att säkerställa allas lika rätt att delta i samhället, oavsett funktionsförmåga. Dessutom har Sverige ratificerat FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad innebär detta egentligen?

Kursen syftar till fördjupad kunskap om funktionshinder, -nedsättning, och -variation i samhället, och konsekvenser av olika samhällsinsatser. Kursen behandlar

 • centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning
 • olika teoretiska perspektiv på fysiska och psykiska funktionshinder
 • attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder
 • diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser
 • funktionshinderaktivism
 • socialpolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning
 • tillgänglighet, delaktighet och universell utformning
 • medborgerliga och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Katriina Östensson

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05