Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 3 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-23541 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 22 augusti 2022

Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Sverige har antagit en rad strategier och politiska mål för att säkerställa allas lika rätt att delta i samhället, oavsett funktionsförmåga. Dessutom har Sverige ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad innebär detta egentligen?

Kursen syftar till fördjupad kunskap om funktionshinder, -nedsättning, och -variation i samhället, och konsekvenser av olika samhällsinsatser. Kursen behandlar

 • centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning
 • olika teoretiska perspektiv på fysiska och psykiska funktionshinder
 • attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder
 • diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser
 • funktionshinderaktivism
 • socialpolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning
 • tillgänglighet, delaktighet och universell utformning
 • medborgerliga och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Katriina Östensson

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05