Europeiskt samgående, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 23 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-74008 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: 90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. För programstudenter antagna till Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i utvecklingsstudier eller Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om den europeiska integrationen som politiskt problem. Den tar avstamp i klassiska debatter rörande den europeiska integrationens drivkrafter och det demokratiska underskottet. Kursen behandlar en rad centrala kontroverser i forskningen kring EU, från den europeiska integrationens tidiga dagar till dagens eurokris. Kursen behandlar tre övergripande teman. För det första behandlar kursen teorier om europeisk integration och supranationalism: Hur kan samgåendet i Europa beskrivas och förklaras? Vilka olika uttryck har integrationen tagit sig vad gäller samverkan ekonomiskt, politiskt och med avseende på EU:s roll i världspolitiken?

För det andra studeras de problem och utmaningar som EU står inför i dag vad gäller legitimitet, demokrati och ansvarsutkrävande: Hur demokratiskt och legitimt är EU som politiskt system och vilka lösningar står till buds för att möta dagens problem? För det tredje diskuteras EU som representativt politiskt system. Vilka kanaler för politisk representation och deltagande finns inom EU? Hur väl fungerar dessa? Vilka skillnader vad gäller representation och deltagande finns mellan EU och medlemsstaterna?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentexpedition

E-post: statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06