Utmaningar mot staten: ordning, krig, stater och klaner, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-74026

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. För programstudenter antagna till Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Staten är kanske statskunskapens mest grundläggande begrepp. Men vad är staten? Statens existens är en förutsättning för många diskussioner i statskunskapen, ändå undersöks mer sällan staten själv. Denna kurs inriktar sig på olika teorier om staten och dessas begränsningar och potential i ljuset av nya politiska utmaningar, exempelvis krigets förändrade natur och staters egna förändringar.

Kursen handlar till att börja med om staten själv i historiskt och jämförande perspektiv. Vad är staten? Vilka teorier finns om staten? Är det möjligt att överskrida staten? Vi fokuserar på två egenskaper hos staten - dess monopol på fysiskt våld och dess anspråk på suveränitet - och ställer bland annat frågor om huruvida, och i så fall hur, staten utmanas av nya krig mellan stater och andra aktörer. Vi lägger mycket möda på att försöka förstå Thomas Hobbes teori i detta sammanhang. En grundläggande fråga, förpliktelsen att lyda lagen, diskuteras i samband med Hobbes, och genom kortare empiriska inblickar i svaga eller misslyckade stater eller statslösa samhällen fördjupas teorin, och detta tvingar oss att förstå normativa principer och problem i ljuset av den verkliga världens komplexitet.

På samma sätt diskuteras normerna för staters och andras användning av organiserat våld. Vem för krig mot vem, för vem och i vems namn? När kan man säga att en stat har misslyckats som stat? Hur kan och bör man bekämpa fiender som varken är stater eller följer krigets lagar, exempelvis terrorister? Hur kan rörelser som arbetar över gränser (till exempel genom illegala invandrare eller inhemska anhängare till terrororganisationer), eller militärteknisk utveckling i form av exempelvis drönare, utgöra ett hot mot stater och nationer? Bör staten och dess natur förstås på ett nytt sätt i ljuset av dessa nya politiska utmaningar?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentexpedition

E-post: statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06