Bayesiansk statistik och dataanalys, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 1 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-26617 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen är en introduktion till Bayesiansk statistik och dataanalys. Kursen behandlar grundläggande koncept inom Bayesiansk inferens som Bayesiansk epistemologi, Bayes teorem, apriori och aposteriorifördelningar, analytisk härledning av aposteriorifördelningar och konjugata apriorifördelningar. Dessutom introduceras moderna datorbaserade simuleringsmetoder för posteriorifördelningarna såsom Markov Chain Monte Carlo och Hamiltonsk Monte Carlo samt det probabilistiska programmeringsspråket Stan. De Bayesianska inferensmetoderna, tillsammans med metoder för modellutvärdering och modellselektion, studeras både teoretiskt och praktiskt genom löpande datorövningar och ett mindre dataanalysprojekt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statistiska institutionen

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

Davoud Emamjomeh

E-post: davoud.emamjomeh@statistik.uu.se

Telefon: 018-471 51 37