Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen 2019/2020 (70 hp)

HT19, 100 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 5 augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-37090 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av den sökandes meriter såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet.
Meriter redovisas på särskild blankett.

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen ges som nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus.

Antal obligatoriska träffar för distans: 10

Behörighet: Apotekarexamen/avslutad utländsk
apotekarutbildning motsvarande svensk
apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad nivå), det vill säga minst 300 högskolepoäng motsvarande fem år.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 95000 kr

Studieavgift, totalt: 221667 kr

Anmärkning: ​Fyll i en meritförteckning på en digital blankett (se nedan). Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse och komplettera med utländska betyg, Sv3, Eng 6 och meriter är 7 maj.

Om kursen

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare.

Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning.

Mer information

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Projektledare Shima Momeni

E-post: shima.momeni@farmbio.uu.se