Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen, 70 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 16 juli 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37090 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av den sökandes meriter såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet. Meriter redovisas på särskild blankett.

  Uppläggning för distanskurs:

  Undervisningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 10

  Registrering: 12 oktober 2022 – 19 oktober 2022

Behörighet: Apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning motsvarande svensk apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad nivå), det vill säga minst 300 högskolepoäng motsvarande fem år. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 95000 kr

Studieavgift, totalt: 221667 kr

Anmärkning: Fyll i en meritförteckning på en digital blankett.

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse och komplettera med utländska betyg, Sv 3, Eng 6 och meriter är 3 maj 2022.

Om kursen

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarutbildning/avslutad utländsk apotekarutbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare.

I dagsläget omfattar Kompletteringsutbildningen 70 högskolepoäng (hp), inklusive praktikperiod. Det innebär att utbildningarna pågår i ungefär ett år på heltid. Utbildningen består av en termin med teoretiska kurser och en termin som innehåller praktik som även inkluderar farmaceutiska författningar. De teoretiska kurserna vid Uppsala universitet är webbaserade och ges främst på distans vilket innebär att undervisningen är till största del webbaserad.

Ett antal gånger per termin måste du komma till Uppsala. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du blir tilldelad när utbildningen startar. Du kommer att få schema i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att varje deltagare engagerar sig och lägger ner tid motsvarande heltid för att klara utbildningen (40 timmar i veckan).

Utbildningen pågår till största del under dagtid eftersom att de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid. All undervisning sker på svenska, därför krävs god nivå av svenska för att kunna ta del av all undervisning.

Efter att de teoretiska kurserna är genomförda genomgår deltagarna sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (praktik på apotek). Den verksamhetsförlagda utbildningen organiseras av universitetet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaci

Uppsala biomedicinskt centrum (BMC)

Box 580, 751 23 Uppsala

Svensk apotekar- och receptarielegitimation

E-post: svensklegitimation-farmaci@uu.se