Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen, 100 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 2 mars 2025

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-37091 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av den sökandes meriter såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 10

  Registrering: 6 augusti 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning som omfattar minst fem år och motsvarar en svensk apotekarexamen om 300 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 95000 kr

Studieavgift, totalt: 316667 kr

Anmärkning: Fyll i en meritförteckning på digital blankett.

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse och komplettera med utländska betyg, Svenska 3, Engelska 6 och meriter är 2 maj 2023.

Om kursen

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarutbildning. Du får uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du får också kunskaper i att kommunicera yrkesadekvat på svenska. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare.

Kompletteringsutbildning på 100 eller 70 högskolepoäng

I samband med antagningen kommer det finnas en möjlighet att genomföra ett språktest med betygsskalan godkänd/icke godkänd. Utifrån resultatet på testet kommer du att placeras i en av två möjliga urvalsgrupper: urvalsgrupp 1 eller urvalsgrupp 2. Om du inte genomför språktestet placeras du i urvalsgrupp 1.

Urvalsgrupp 1, 100 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 1 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 100 högskolepoäng:

 • svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen (termin 1)
 • teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 2)
 • praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 3)

Urvalsgrupp 2, 70 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 2 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 70 högskolepoäng:

 • teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 1)
 • praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 2)

Språktest i svenska

I samband med din anmälan ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest. Språktestet består av en skriftlig del och en muntlig del. Datum för språktestet:

Så går språktestet till.

Undervisningen

Kurserna i svenska för akademiska studier för apotekare utländsk examen och kurserna med farmaceutisk inriktning ges främst på distans vilket innebär att undervisningen till största del är webbaserad. Du behöver därför ha tillgång till en dator kopplad till internet. Under utbildningen ingår webbseminarier som kräver att du har fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon kopplade till datorn.

Oavsett om du går utbildningen på 100 hp eller 70 hp kommer du att behöva komma till Uppsala ett antal gånger per termin. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du får när utbildningen startar. Schemat får du i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att du engagerar dig och lägger ner tid motsvarande heltid (40 timmar i veckan) för att klara utbildningen.

Utbildningen pågår till största del under dagtid eftersom de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid. All undervisning sker på svenska.

Efter de teoretiska kurserna genomgår du sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik på apotek. VFU:n organiseras av universitetet.

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaci

Uppsala biomedicinskt centrum (BMC)

Box 580, 751 23 Uppsala

Svensk apotekar- och receptarielegitimation

E-post: svensklegitimation-farmaci@uu.se