Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Distans

  Startdatum: 3 oktober 2022

  Slutdatum: 6 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43101 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

  • tidigare akademiska studier relevanta för kursen,
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa kursen,
  • en sammanfattning på engelska (max en sida) av ett projektarbete/examensarbete eller motsvarande arbete som har genomförts under kandidatstudierna och
  • relevant arbetslivserfarenhet.

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges online, till exempel via Zoom. Kursen har två timmars föreläsningar två gånger per vecka och två timmars obligatoriskt grupparbete eller seminarier två gånger per vecka. Kommunikation mellan student och lärare sker online via kommunikationsplattformar som Zoom, e-post och Studium. För att kunna delta i distanskursen behöver studenterna tillgång till internet, en PC eller Mac-dator och en webbläsare, till exempel Google Chrome samt headset med mikrofon och hörlurar. Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och gruppuppgifter. De uppgifter och aktiviteter som ingår i provet kommer att förmedlas via en online-kommunikationsplattform.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 19 september 2022 – 2 oktober 2022

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen tar ett helhetsgrepp om fältet implementeringsforskning inom hälso- och sjukvård med särskild fokus på låg- och medelinkomstländer. Kursen innefattar att studenterna kontinuerligt omsätter ny kunskap inom ramen för ett individuellt arbete samt utvecklar sin förmåga till konstruktiv kamratåterkoppling. Exempel tas ifrån pågående forskning på institutionen och aktuell vetenskaplig litteratur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se

Neil Powell

E-post: neil.powell@swedesd.uu.se