Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-43102 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 2 augusti 2021 – 22 augusti 2021

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Om kursen

Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som inte bara omfattar flera perspektiv och tillvägagångssätt för att förena komplexa problem (s.k. wicked problems) utan också erkänner behovet av pedagogiska och didaktiska principer (ESD, socialt lärande, transformativt lärande), lärandemiljöer, hållbarhetskompetenser och social transformation.

Implementeringsvetenskap är ett nytt och växande forskningsområde som fokuserar på överbryggning av kunskap, politik och praktik. När det gäller hållbar utveckling utforskar detta område hur informella nätverk kan berika vetenskapliga metoder och förbättra legitimiteten för politik och praxis. I samspelet mellan expertkunskap, kunskap hos lekmän och hos aktörer med olika sociala och kulturella bakgrunder, uppkommer omstridda värderingar och intressen. Därigenom diversifieras synen på vad som är önskvärt och genomförbart. "Bra" implementeringspraxis kan vara lyhörd för de som ofta marginaliseras, och kan utmana befintlig policy och praxis.

Den första delen av kursen ger grunderna för hållbar utveckling och implementering, och i den andra delen undersöks problematiken utifrån ett maktperspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se

Neil Powell

E-post: neil.powell@swedesd.uu.se