Funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, fortsättningskurs 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 25 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-90300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Distansutbildning med 3 obligatoriska träffar på campus.

Antal obligatoriska träffar för distans: 3

Behörighet: 60 hp samt 7,5 hp inom området funktionshinder och livsvillkor.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder i olika teoretiska perspektiv. Samhälleliga och sociala förutsättningar för livsvillkor diskuteras ur såväl historiskt som nutida perspektiv. Inflytande och delaktighet liksom betydelsen av det individuella perspektivet och närståendes roll belyses.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675