Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 25 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-99400 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Västerås

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursens ger en introduktion till vetenskaplig metodologi och stimulera till ett vetenskapligt arbetssätt i den dagliga sjukvården. Du ska efter kursen kunna finna, tolka och värdera information från olika databaser för att i det dagliga arbetet välja diagnostiska och terapeutiska metoder enligt bästa evidens samt kunna planera ett forskningsprojekt med i första hand klinisk inriktning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Ingång 29 Västmanlands sjukhus Västerås

Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås

Telefon: 021-175867 021-173807

E-post: forskning@regionvastmanland.se