Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs 2021/2022 (7,5 hp)

VT22, 25 %, Campus

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 3 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-99400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Västerås

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursens ger en introduktion till vetenskaplig metodologi och stimulera till ett vetenskapligt arbetssätt i den dagliga sjukvården. Du ska efter kursen kunna finna, tolka och värdera information från olika databaser för att i det dagliga arbetet välja diagnostiska och terapeutiska metoder enligt bästa evidens samt kunna planera ett forskningsprojekt med i första hand klinisk inriktning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Centrum för klinisk forskning, Västerås

Ingång 29 Västmanlands sjukhus Västerås

Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås

Telefon: 021-175867 021-173807

E-post: forskning@regionvastmanland.se