Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 25 september 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-49000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin eller farmaci.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 14500 kr

Studieavgift, totalt: 14500 kr

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålningseffekter på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå. Detta ökar din förståelse kring risker med strålning, strålskyddsfrågor, medicinsk strålbehandling och nukleärmedicinska tillämpningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Bo Stenerlöw

E-post: bo.stenerlow@igp.uu.se

Telefon: 018-471 38 35