Detektorteknik och dosimetri, 12 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 1 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-49002 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 29000 kr

Studieavgift, totalt: 29000 kr

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om strålningsdetektorer och dosimetri vid experimentella och kliniska tillämpningar. Du lär dig om tekniker för att mäta och simulera effekter av joniserande strålning vid medicinsk användning (diagnostik och behandling) och preklinisk forskning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Bo Stenerlöw

E-post: bo.stenerlow@igp.uu.se

Telefon: 018-471 38 35