Examensarbete för masterexamen i radiografi, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-92514

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp med radiografi som huvudområde. Vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå samt ytterligare minst 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom radiografi genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Den vetenskapliga rapporten ska vara baserad på genomförd empirisk undersökning. Kursen innebär en träning i att genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete och ingår i en masterexamen i radiografi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 UPPSALA

Camilla Andersson

E-post: camilla.andersson@radiol.uu.se