Nuklearmedicin och PET 2019/2020 (15 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 17 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-42508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen/kandidatexamen 180 hp i radiografi eller biomedicinsk analytikerexamen 180 hp/kandidatexamen 180 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap.
eller
Kandidatexamen 180 hp i biomedicin och godkända kurser i grundläggande omvårdnad 10 hp, kirurgisk, medicinsk och radiografisk vård, 10 hp och strålningsfysik och radiokemi, 10 hp, eller motsvarande kunskaper.

Programstudenter antagna till masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning ska ha godkända kurser från termin 1, totalt 30 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse och en grund för fortsatt forskning och utvecklingsarbete inom nuklearmedicin och PET. Kursen innehåller teoretisk bakgrund och avancerad metodkunskap samt förbereder dig för att kunna genomföra en undersökning praktiskt och kunna kvalitetssäkra och kritiskt utvärdera resultatet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: surgsci@surgsci.uu.se