Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot farmakometri, 45 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39205 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: För studerande inom Masterprogram i läkemedelsmodellering krävs att kurser om minst 60 hp inom programmet är genomförda med godkänt resultat vid kursstart, samt att övriga kurser inom programmet ska vara genomgångna.

För fristående kurs krävs minst 240 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik eller farmaci ska vara godkända vid kursstart. Dessutom krävs för projektet erforderliga kurser på avancerad nivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 108750 kr

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper vad det avser exogena och endogena substansers fördelning och elimination samt ge inblick i och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Undervisningen organiseras speciellt för varje student och omfattar ett självständigt arbete med hjälp av handledning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Universitetslektor Maria Kjellsson

E-post: maria.kjellsson@farmaci.uu.se

Telefon: 018-471 40 09