Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39203 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 23 november 2022 – 30 november 2022

Behörighet: Apotekarprogrammet: minst 150 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla kurser på termin 1-7

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 150 hp inklusive godkända kurser inom programmet, inklusive kurser motsvarande farmakokinetik 7,5 hp och fysiologi 6 hp samt farmakologi 7,5 hp.

Masterprogrammet i Biologiska läkemedel: antagen och följt tidigare kurser inom programmet

Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling: antagen och följt tidigare kurser inom programmet

Masterprogrammet i Läkemedelsmodellering: antagen och följt tidigare kurser inom programmet

För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande 60 hp inom ämnena farmaci, farmaceutisk vetenskap eller farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 7,5 hp, och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger en detaljerad bild över hur olika biologiska läkemedel distribueras och elimineras samt hur olika målstrukturer och sjukdomstillstånd kan påverka dess dos-koncentration-effekt samband. Via föreläsningar och workshops belyser kursen hur dessa egenskaper påverkar både läkemedelsutveckling och användning, jämfört med mer traditionella läkemedel.

Kursen fokuserar på proteinläkemedel och antikroppar, men täcker även in andra typer av biologiska läkemedel såsom peptider, oligonukleotider, vacciner och cellterapier. Vi diskuterar även hur kunskap om hur biologiska läkemedels dos-respons samband i prekliniska studier används för att definiera klinisk studiedesign.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Farmaceutisk studievägledning

E-post: pharmmaster@uu.se

Telefon: 018-471 44 36