Fördjupad farmakoterapi 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 1 oktober 2020

Slutdatum: 1 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-37013 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 22 februari 2021

Slutdatum: 23 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-87013 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Inom Receptarieprogrammet gäller minst 120 hp inom programmet inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik och farmakoterapi samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5. 
Inom Apotekarprogrammet gäller  minst 150 hp inom programmet inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik (7,5 hp) och farmakoterapi samt genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.
Inom Masterprogrammet i läkemedelsanvändning gäller antagen till programmet och godkända grundkurser i farmakokinetik (7,5 hp) och farmakoterapi.
Behörig att antas till fristående kurs är den som har 150 hp, godkända kurser om lägst 60 hp inom farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk vetenskap och/eller farmaci, varav minst 7,5 hp farmakokinetik B och 7,5 hp farmakoterapi B samt grundkurs i fysiologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Samläsning med farmaceutiska fakultetens program, varför antalet platser kan vara begränsat.

Om kursen

Kursen fokuserar på farmakoterapi i slutenvård. Vikt läggs vid att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade
problem. I kursen ingår även evidensbaserad medicin och fördjupning inom labbvärden. Undervisningen är till stor del problembaserad och bedrivs exempelvis i form av gruppdiskussioner och seminarier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Ann-Marie Falk

E-post: ann-marie.falk@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 43 57