Läkemedel och äldre 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 30 september 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-37015 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 21 februari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-87015 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: - Inom receptarieprogrammet: Minst 120 hp inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik och farmakoterapi samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 inom programmet. 
- Inom apotekarprogrammet: Minst 150 hp inklusive godkända kurser i fysiologi, farmakologi, farmakokinetik, 7,5 hp och farmakoterapi samt genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.
- Inom masterprogrammet i läkemedelsanvändning: Minst 7,5 hp farmakokinetik och 7,5 hp farmakoterapi
- Behörig att antas till fristående kurs är den som har 150 hp. Godkända kurser om lägst 60 hp inom farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk vetenskap och/eller farmaci, varav minst 7,5 hp farmakokinetik och 7,5 hp farmakoterapi samt grundkurs i fysiologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Äldre examen eller motsvarande utbildning prövas i varje enskilt fall.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Samläsning med farmaceutiska fakultetens program, varför antalet platser kan vara begränsat.

Om kursen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om de speciella förutsättningar och problem som rör äldres läkemedelsanvändning. Du tränas även i färdigheten att kommunicera med patienter och andra professioner inom hälso- och sjukvården. Kursen omfattar ett antal sjukdomstillstånd av vikt för äldre, till exempel konfusion och demens. I kursen ingår även praktik på vårdboende. Under praktiken gäller kommunens hygienföreskrifter angående kortärmat, inga smycken eller lösnaglar, etcetera. Under praktiken kan oregelbundna arbetstider förekomma.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Ann-Marie Falk

E-post: ann-marie.falk@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 43 57