Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37315 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i sin helhet på distans via internet (inga fysiska möten på plats) och tillgång till dator med internetuppkoppling är obligatoriskt. Undervisningen sker genom lärarstödda självstudier och genom interaktion med lärare och anda studenter via den webbaserade lärplattformen samt videokonferens. Teoretiska moment blandas med datorövningar och inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter inte tidigare erfarenhet i programmering.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2022 – 29 september 2022

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87315 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i sin helhet på distans via internet (inga fysiska möten på plats) och tillgång till dator med internetuppkoppling är obligatoriskt. Undervisningen sker genom lärarstödda självstudier och genom interaktion med lärare och anda studenter via den webbaserade lärplattformen samt videokonferens. Teoretiska moment blandas med datorövningar och inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter inte tidigare erfarenhet i programmering.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 16 december 2022 – 16 februari 2023

Behörighet: För studenter inom:

- Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling: antagen och följt tidigare kurser inom programmet

- Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 150 hp inom programmet inklusive kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena kemi, biologi, biokemi, farmaceutisk vetenskap, eller medicin.

- För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena kemi, biologi, biokemi, farmaceutisk vetenskap eller medicin.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls detta krav.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen introducerar metoder för artificiell intelligens och hur det kan hjälpa till att lösa problem inom olika delar av läkemedelsutveckling. Kursen fokuserar på användning av metoder och tolkning av resultat och förutsätter inte tidigare erfarenhet i programmering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Ola Spjuth, Professor

E-post: ola.spjuth@farmbio.uu.se