Grundläggande farmakologi 2019/2020 (15 hp)

HT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-37300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av handledda självstudier via en webbaserad lärplattform som används för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska. Kursdeltagarna ges individuell återkoppling på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens lärplattform. Individuell skriftlig examination sker på campus. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling. 

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

VT20, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-87300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av handledda självstudier via en webbaserad lärplattform som används för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska. Kursdeltagarna ges individuell återkoppling på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens lärplattform. Individuell skriftlig examination sker på campus. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling. 

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Minst 30 hp i farmaceutisk biovetenskap och/eller farmaceutisk vetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen ska ge dig kunskaper om läkemedlens effekter i den mänskliga organismen. Speciell vikt läggs på läkemedlens verkningsmekanismer på cellulär nivå, deras användningsområden, biverkningar och interaktioner.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Åsa Konradsson Geuken

E-post: asa.konradsson-geuken@farmbio.uu.se