Tillämpad farmaceutisk bioinformatik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 21 november 2022

  Slutdatum: 6 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37313 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i form av webbföreläsningar, nedladdningsbart material för självstudier och lärarledda övningar på nätet via en nätbaserad undervisningsplattform, samt genom uppgifter som du löser på din egen dator med hjälp av programvara som kan laddas ner från nätet. Kursen har inga fasta tider och du kan därför utföra dina uppgifter på valfri tid över varje studievecka. Kommunikation mellan lärare och student sker via undervisningsplattformen samt via email. Examination sker vid slutet av kursen via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 21 oktober 2022 – 21 december 2022

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 13 april 2023

  Slutdatum: 28 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87313 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i form av webbföreläsningar, nedladdningsbart material för självstudier och lärarledda övningar på nätet via en nätbaserad undervisningsplattform, samt genom uppgifter som du löser på din egen dator med hjälp av programvara som kan laddas ner från nätet. Kursen har inga fasta tider och du kan därför utföra dina uppgifter på valfri tid över varje studievecka. Kommunikation mellan lärare och student sker via undervisningsplattformen samt via email. Examination sker vid slutet av kursen via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 13 mars 2023 – 13 maj 2023

Behörighet: 150 hp varav 60 hp inom kemi, biologi, biokemi, farmaci, medicin eller odontologi samt minst 4 hp från Farmaceutisk bioinformatik

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen i tillämpad farmaceutisk bioinformatik lär hur man löser praktiska problem inom farmakologi, biovetenskap, kemi och bioinformatik genom prediktiv modellering. Kursen är en fortsättning på kursen Farmaceutisk bioinformatik, och fokus inom fortsättningskursen är tillämpningar och praktiska fördjupningar hur man använder prediktiva statistiska modelleringsmetoder med inriktning på applikationer inom läkemedelsområdet.

Kursen omfattar specifikt:

 • Introduktion till statistisk modellering inom farmaceutisk bioinformatik.
 • Fördjupad genomgång av QSAR och proteokemometri samt deskriptorer för proteiner, peptider och organiska molekyler.
 • Genomgång av övervakade och oövervakade metoder för statistisk modellering/analys, såsom PCA, PLS, SVM, och random forest.
 • Genomgång av klusteranalys och aktuella metoder/verktyg.
 • Genomgång av programvara för statistisk modellering såsom R och Bioclipse.
 • Praktiska övningar i att beräkna deskriptorer för protein och peptidsekvenser samt organiska molekyler.
 • Praktiska övningar i klusteranalys.
 • Praktiska övningar i användning av PCA, PLS, SVM och random forest.
 • Praktiska övningar i att bygga QSAR och proteokemometriska modeller.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Jonathan Alvarsson

E-post: jonathan.alvarsson@farmbio.uu.se