Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37309 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad och har inga obligatoriska träffar. Undervisningen består av handledda individuella studier via en webbaserad undervisningsmiljö som också används för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens webbplats och via e-post. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling. Skriftlig examination via webbplatsen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2022 – 29 september 2022

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87309 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad och har inga obligatoriska träffar. Undervisningen består av handledda individuella studier via en webbaserad undervisningsmiljö som också används för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens webbplats och via e-post. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling. Skriftlig examination via webbplatsen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 16 december 2022 – 16 februari 2023

Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att den studerande har minst 150 hp varav 60 hp inom biovetenskap, farmaceutisk vetenskap, farmaci eller farmaceutisk kemi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. För civilingenjörsprogrammen kemiteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik gäller minst 120 hp varav 30 hp biovetenskap.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

För fristående kurs gäller att den studerande har 150 hp, varav minst 60 hp inom biovetenskap, farmaci, farmaceutisk vetenskap, eller farmaceutisk kemi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur bioinformatiska verktyg kan användas vid biologisk forskning inom farmakologi, farmaci och läkemedelskemi, relaterat till läkemedel och läkemedelsutveckling. Fokus ligger på förståelse och användande av programvaror snarare än de underliggande matematiska teorierna. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, biologiska och kemiska databaser, teori och metoder för analys av experimentella data, design av experiment, beräkning av läkemedelskandidaters egenskaper, proteokemometri, dockning, och virtuell läkemedelsscreening.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • beskriva hur bioinformatiska verktyg kan användas inom läkemedelsforskning
 • använda bio- och kemoinformatiska programvaror, till exempel för sekvenslinjering (sequence alignment), 3D-visualisering och struktur-aktivitetsbaserade metoder såsom proteokemometri
 • utföra experimentell design baserat på biovetenskapliga data
 • söka relevant information i biologiska och kemiska databaser
 • beräkna potentiella läkemedels egenskaper (deskriptorer) och korrelera dessa till målproteinsinteraktioner genom bioinformatisk modellering
 • tolka och validera resultat från ovannämnda metoder.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Maris Lapins

E-post: maris.lapins@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 46 81