Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 februari 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87320 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 9 januari 2023 – 16 januari 2023

Behörighet: Inom masterprogrammet i läkemedelsmodellering eller läkemedelsutveckling krävs att tidigare kurser i programmet har genomgåtts.

Inom Apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp samt genomgått alla kurser på termin 1-7.

För civilingenjörsprogrammen kemiteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik gäller minst 120 hp varav 30 hp biovetenskap.

För fristående kurs krävs farmacie kandidatexamen/receptarieexamen 180 hp eller motsvarande.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur bioinformatiska verktyg kan användas vid biologisk forskning inom farmakologi, farmaci och läkemedelskemi, relaterat till läkemedel och läkemedelsutveckling. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, biologiska och kemiska databaser, teori och metoder för analys av experimentella data, design av experiment, beräkning av läkemedelskandidaters egenskaper, proteokemometri, dockning och applia.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Ola Spjuth

E-post: ola.spjuth@farmbio.uu.se