Fysiologi, 9 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2022

  Slutdatum: 13 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-44201 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 14 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-94201 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: För programstudenter: Alla kurser på receptarieprogrammets termin 1 har genomgåtts. Behörig att antas till fristående kurs är den som har dels grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D, dels godkänd kurs i biokemi om minst 6 hp eller motsvarande. Annan utbildning prövas individuellt.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 19500 kr

Studieavgift, totalt: 19500 kr

Om kursen

Efter avslutad kurs kommer du besitta tillräcklig kunskap i fysiologi för att kunna beskriva hur livsprocesserna styrs på organnivå samt i människan som helhet. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga farmakologiska effekter av läkemedel samt utveckling av nya terapiformer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinsk cellbiologi

BMC Husargatan 3 751 23 Uppsala

Box 571, 751 23 UPPSALA

Annika Backvall

E-post: annika.backvall@mcb.uu.se

Telefon: 018-471 40 93