Läkemedelsanvändning 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 30 september 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-37302 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Antagen till masterprogrammet i läkemedelsanvändning.
Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp inklusive godkända kurser i farmakologi och fysiologi samt att alla kurser på termin 1-7 har genomgåtts.
Inom receptarieprogrammet krävs 120 hp inklusive godkända kurser i farmakologi och fysiologi samt att alla kurser på termin 1-5 har genomgåtts.

För fristående kurs krävs farmacie kandidat/receptarieexamen 180 hp eller motsvarande.
Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen behandlar faktorer och processer som påverkar användningen av läkemedel och dess konsekvenser för användaren. Under kursen förmedlas fördjupad kunskap om hur såväl sociodemografiska faktorer som individrelaterade faktorer kan påverka läkemedelsanvändning samt hur interaktioner mellan läkemedel, naturläkemedel och livsmedel kan påverka läkemedelsanvändning.

Vidare behandlas strategier för att förbättra patientsäkerheten i samband med läkemedelsanvändning och organisationer och grupper med intressen i och påverkan på läkemedelsanvändning i samhället.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Åsa Konradsson Geuken

E-post: asa.konradsson-geuken@farmbio.uu.se